کارشناسي ناپيوسته حقوق قضايي گرایش علوم ثبتي

درس‌های موجود

حقوق جزای عمومی 3 - 5923 -استاد آئینه بیگی


حقوق جزای عمومی 3 - 5923 -استاد آئینه بیگی
  • استاد: فرانک آئینه بیگی

حقوق تجارت4 - 5922 - استاد نودهی


حقوق تجارت4 - 5922 - استاد نودهی
  • استاد: علیرضا نودهی

حقوق اداری 2 - 5921 - استاد عاملی پور


حقوق اداری 2 - 5921 - استاد عاملی پور
  • استاد: امین عاملی پور

کلیات حقوق جزا- 5920 - استاد آئینه بیگی


کلیات حقوق جزا- 5920 - استاد آئینه بیگی
  • استاد: فرانک آئینه بیگی

آیین دادرسی کیفری 2 - 5918 - استاد فردوسی


آیین دادرسی کیفری 2 - 5918 - استاد فردوسی 
  • استاد: علی اکبر فردوسی

حقوق اساسی 2 - 5916 - استاد جلال دوست


حقوق اساسی 2 - 5916 - استاد جلال دوست
  • استاد: سعادت علی جلال دوست