کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

درس‌های موجود

ریاضی کاربردی - 5959 - استاد رختیانی


ریاضی کاربردی - 5959 - استاد رختیانی
  • استاد: یاسر رختیانی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 5674 - استاد خالقی پور


سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 5674 - استاد خالقی پور 
  • استاد: سمیرا خالقی پور

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار- 5672 -استاد پوستین چی


سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار- 5672 -استاد پوستین چی
  • استاد: بنت الهدی پوستین چی

حسابداری صنعتی 3 -5671 -استاد کهندل


حسابداری صنعتی 3 -5671 -استاد کهندل
  • استاد: علی کهندل

پول و ارز و بانکداری- 5673 - استاد پوستین چی


پول و ارز و بانکداری- 5673 - استاد پوستین چی
  • استاد: بنت الهدی پوستین چی