دروس کارشناسی ارشد حسابداری

درس‌های موجود

حسابداری میانه 2 - 6171,6112-992- استاد وحدانی


حسابداری میانه 2 - 6171-6112-992- استاد وحدانی
 • استاد: اسماء وحدانی

روش تحقیق پیشرفته-6108-992-استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته-6108-992-استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابداری مدیریت -6106-992- استاد طالبی


حسابداری مدیریت -6106-992- استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابداری بخش عمومی- 6063-992- استاد قدیری مقدم


حسابداری بخش عمومی- 6063-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

زبان تخصصی پیشرفته - 6062-992- استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 6062-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

زبان تخصصی پیشرفته - 6061-992- استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 6061-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

حسابرسی پیشرفته- 5968-992- استاد حسینی الاصل


حسابرسی پیشرفته- 5968-992- استاد حسینی الاصل
 • استاد: محسن حسینی الاصل

تحلیل آماری-5966-992-استاد زیبایی


تحلیل آماری-5966-992-استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

اقتصادسنجی - 5965-992-استاد جعفری


اقتصادسنجی - 5965-992-استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

تئوری حسابداری 1 - 5964-992-استاد مجبوری


تئوری حسابداری 1 - 5964-992-استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی


مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی