کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

درس‌های موجود

فیزیک پیش - 6149-992-استاد علیدادیان


فیزیک پیش - 6149-992-استاد علیدادیان
 • استاد: الهه علیدادیان

مباحث ویژه- 6147- 992- استاد فارابی


مباحث ویژه- 6147- 992- استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

زبان فنی - 6056-992- استاد قدرتی


زبان فنی - 6056-992- استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

آمار 6129,6176,6085,6180,6210,6055-992


آمار و احتمالات

آمار توصیفی

آمار و کاربرد آن در مدیریت 
6129,6176,6085,6180,6210,6055
استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

ریاضی کاربردی -6054-992-استاد رختیانی


ریاضی کاربردی -6054-992-استاد رختیانی 
 • استاد: یاسر رختیانی

مبانی مهندسی نرم افزار- 6053-992-استاد فیروزان


مبانی مهندسی نرم افزار- 6053-992-استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

سخت افزار کامپیوتر 2 - 6052-992-استاد فارابی


سخت افزار کامپیوتر 2 - 6052-992-استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

ذخیره و بازیابی اطلاعات- 6051-992-استاد استاد فیروزان


ذخیره و بازیابی اطلاعات- 6051-992-استاد استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

ساختمان داده ها - 6050-992-استاد فیروزان


ساختمان داده ها - 6050-992-استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

زبان ماشین و اسمبلی - 6049-992--استاد فارابی


زبان ماشین و اسمبلی - 6049-992--استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

ریاضی عمومی -6046-992- استاد رختیانی


ریاضی عمومی -6046-992- استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

برنامه سازی سیستم- 6158-992- استاد فیروزان


برنامه سازی سیستم- 6158-992- استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

ریاضی مهندسی - 6045-992-استاد رختیانی


ریاضی مهندسی - 6045-992-استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

شبیه سازی کامپیوتری- 6044-992-استاد فارابی


شبیه سازی کامپیوتری- 6044-992-استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

طراحی صفحات وب - 6041-992-استاد شعبانی


طراحی صفحات وب - 6041-992-استاد شعبانی 
 • استاد: ندا شعبانی

هوش مصنوعی - 6040-992- استاد فارابی


هوش مصنوعی - 6040-992- استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه- 6039-992- استاد فیروزان


طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه- 6039-992- استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 5821- استاد جعفری


شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 5821- استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری