کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

درس‌های موجود

راهبردهای مدیریت منابع انسانی-استاد ذبیحی-6594 14002


راهبردهای مدیریت منابع انسانی-استاد ذبیحی-6594 14002
  • استاد: محمدرضا ذبیحی

مبانی سازمان و مدیریت-استاد قلی پور- 6578 14002


مبانی سازمان و مدیریت-استاد قلی پور- 6578 14002
  • استاد: مریم قلی پور